Home

Prosopografie

Bestanden

Methode

Werkwijze

Over de auteur

Bestellen

Colofon

Prosopografie

De persoonsbeschrijvingen uit deze prosopografie van Haagse, Haarlemse en Middelburgse rederijkers zijn opgenomen in een doorzoekbare databank. Verdere uitleg over het onderzoek is te vinden onder methode en werkwijze. Ieder biografietje kent een uniek nummer en is opgezet volgens hetzelfde principe. Met die unieke nummers zijn de betreffende personen ook terug te vinden in de onder bestanden opgenomen lijst van leden van Haagse, Haarlemse en Middelburgse rederijkerskamers, de lijst van hun publicaties, en het repertorium van rederijkerswedstrijden. Door gebrek aan gegevens zijn niet bij ieder biografietje alle velden ingevuld. Verder onderzoek in de Hollandse, Zeeuwse, Haagse, Haarlemse (bijvoorbeeld de archieven van de stedelijke overheid, de belastinglijsten, het loterijarchief van 1606, en het notariaat) en Middelburgse archieven zal ongetwijfeld meer gegevens aan het licht brengen. De auteur houdt zich aanbevolen voor correcties en aanvullingen en voor het verlenen van advies bij onderzoek in die archieven. De verkorte literatuurverwijzingen zijn terug te vinden in de bibliografie van Lustige Geesten.