Home

Prosopografie

Bestanden

Methode

Werkwijze

Over de auteur

Bestellen

Colofon

Bestanden

Deze bestanden verzamelen de gegevens van het bronnenonderzoek naar de rederijkerskamers en hun leden die in de prosopografie per persoon zijn samengevat. Ze hebben een voorlopig karakter, in afwachting van een geïntegreerde databank met de gegevens van rederijkers en rederijkerskamers uit de gehele laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden tussen 1400 en 1750. De bestanden kunnen nog verder worden aangevuld en gewijzigd, bijvoorbeeld met nieuwe kamers en nieuwe leden, waardoor ook de gegevens in de prosopografie kunnen veranderen. Over aanpassingen die van betekenis zijn voor de argumentatie van het proefschrift zal afzonderlijk worden gepubliceerd.